Bereken online zelf maximale hypotheek en maandlasten

Regels voor maximale hypotheek

Wanneer u een huis wilt kopen is het van belang te weten wat u als maximale hypotheek kan verkrijgen. Dit hangt onder andere af van uw inkomen (en dat van uw partner). Maar ook de waarde van de woning en het eventuele eigen geld dat u in de woning stopt is van belang.

Allereerst wordt er gekeken naar de maximale hypotheek op basis van uw inkomen. De berekening bestaat globaal gezien uit de volgende stappen:

  1. Toetsinkomen bepalen: dit is het inkomen van u en uw partner.
  2. Toetsrente bepalen: dit is de hypotheekrente die afhangt van de rentevasteperiode. Hoe hoger de hypotheekrente hoe hoger de maandelijkse kosten voor u.
  3. De woonquote berekenen: Dit is het maximale percentage van het bruto jaarinkomen dat als bruto hypotheeklast (rente + aflossing) is toegestaan.
  4.  Maximale hypotheeklast: Tot slot wordt de woonquote vermenigvuldigd met het toetsinkomen. Dit is uw maximale hypotheek op basis van uw inkomen

Vervolgens wordt er gekeken naar de maximale hypotheek op basis van de waarde van de woning. Vanaf 2018 mag u 100% van de waarde van de woning lenen als hypotheek.  Indien u energiebesparende maatregelen heeft getroffen mag u tot een percentage van 106% van de waarde van de woning lenen voor deze investering.

De laagste twee (op basis van inkomen of op basis van de woning) geldt als uw maximale hypotheek.