Vergelijk ook de hypotheekvoorwaarden

Heel begrijpelijk wordt voor de keuze van de hypotheek eerst gekeken naar de hypotheekrente, dat is online op veel plekken op het internet te vinden. De vraag welke geldgever het beste is en u uiteindelijk minder betaald kan niet eenvoudig beantwoord worden. MoneyView kent meer dan 280 productvoorwaarden, van hun database maken wij ook gebruik.

Er zijn voorwaarden die een Eis zijn en daardoor kan een geldgever met de laagste rente afvallen. Dan zijn er voorwaarden die persoonlijk een Wens zijn dan is het goed om te weten of een bank hier aan voldoet. Verder zullen er productkenmerken zijn die ter Info interessant zijn om te weten.

Wij zorgen voor een overzichtelijke rapportage om de voorwaarden in kaart te brengen, zodat u een afgewogen keuze kunt maken. ter voorbereiding op het hypotheekadviesgesprek hier een overzicht van belangrijke voorwaarden.

Top 10 belangrijkste voorwaarden hypotheek

1. Wat is de geldigheid en staat de rente vast in de hypotheekofferte?

Veelal is de offerte standaard 3 maanden geldig en met 3 maanden te verlengen tegen betaling van bereidstellingsprovisie. De rente in de offerte staat meestal vast en gaat dus niet meer omhoog of omlaag dit wordt offerterente genoemd. Er zijn ook geldgevers die een offerte geldigheid tot maar liefst 12 maanden kennen. Een aantal banken kijkt op de  passeerdatum of de rente lager is en hanteert deze, dit wordt dagrente genoemd. Nooit kan de hypotheekrente hoger worden binnen de geldigheid van de hypotheekofferte.

Geldgevers met dagrente zijn o.a:

AEGON (0,15% opslag), Allianz, Argenta, Florius Twaalf, ING Bank (0,25% opslag), Lloyds Bank, MUNT, Rabobank Plus (na 3 maanden), Syntrus Achmea Comfort, Triodos Bank, Tulp Hypotheken Compleet en Vista (na 3 maanden).

2. Zijn er bijkomende kosten voor afsluiten, verlenging offerte, faciliteiten en beheer?

  • Voor het verlengen van de offerte kan een bereidstellingsprovisie in rekening gebracht worden, veelal 0,25% per maand over het hypotheekbedrag. De ene keer altijd te betalen en de andere keer alleen als u als klant voordeel hebt. Er zijn hiervoor veel varianten.
  • Diverse geldgevers brengen een vast bedrag in rekening voor een overbrugging of een bouwdepot, dat kan tot € 500,- oplopen.
  • Zijn er wijzigingen tijdens de looptijd dan zijn er geldgevers die niets in rekening brengen en anderen die altijd wat in rekening brengen, bedrag is afhankelijk om welke mutatie het gaat.

Vergoeding € 325,- serviceprovider o.a.:

Allianz, Lot Hypotheken en MUNT hypotheken.

3. Welk inkomen wordt meegenomen en wat is dat voor een zelfstandige?

Indien u een vast contract in loondienst heeft met een vast bruto inkomen dan is het eenvoudig om te weten met wel inkomen de maximale hypotheek berekend kan worden. Bij een flexibel contract en met variabele inkomsten wordt dit al moeilijker en zijn er verschillen tussen de geldgevers. Voor ondernemers is het een groot verschil of de geldgever zelf de inkomensbeoordeling doet of een van de vier rekenexperts het zakelijk inkomen vaststeld.

Geldgevers (ook) GEEN rekenexpert o.a:

Allianz (geen NHG), Argenta (geen NHG), ASN Bank, Attens (geen NHG), BLG Wonen, Florius, ING Bank, Rabobank, Syntrus Achmea (geen NHG) en Woonfonds (geen NHG).

4. Hoeveel mag er jaarlijks extra boetevrij worden afgelost?

Voor geen enkele geldgever kan er minder dan 10% van de oorspronkelijke hypotheek boetevrij per kalenderjaar afgelost worden. Voor de meeste mensen is dit ook wel voldoende.  Een aantal geldgevers kent een hoger percentage van 15%, 20% of 25%, er zijn zelfs banken die nimmer een vergoeding vervroegde aflossing rekenen indien de extra aflossing uit eigen middelen wordt gedaan.

GEEN boete aflossen uit eigen middelen o.a:

Allianz, ASN Bank, Attens, BLG Wonen, Centraal Beheer, Clarian Wonen, Florius, HollandWoont, Lot Hypotheken, MUNT Hypotheken, NIBC Direct Extra, Obvion Woon, Robuust, Syntrus Achmea, Tulp en Vista.

5. Is het mogelijk te lenen voor een consumptief bestedingsdoel?

Indien de hypotheek voor de eigen woning is en voldoet aan de fiscale vereisten dan valt deze in box 1. Voldoet het niet aan de fiscale vereisten dan valt de hypotheek in box 3 en wordt er in de inkomenstoets rekening gehouden dat er geen teruggave inkomstenbelasting is. De meeste geldgevers hebben hier geen bezwaar tegen. Als het geld bijvoorbeeld aan een auto of het kopen van een te verhuren woning wordt besteed dan zijn er geldgevers die dit niet toestaan of enkel onder bepaalde voorwaarden.

GEEN consumptieve opname mogelijk o.a:

Argenta, HollandWoont, Hypotrust Vrij Leven, Robuust, Triodos Bank en Venn.

6. Duurzaamheidskorting en financiering energiebesparende maatregelen?

Steeds meer geldgevers geven een rentekorting als de woning Energielabel A of een Energie-index van 0,6 of lager heeft. Dit is vooral aantrekkelijk voor nieuwbouwwoningen en veelal voor woningen die vanaf 2005 zijn gebouwd. Een aantal banken bieden duurzaamheidsleningen aan om met een flink lagere hypotheekrente te kunnen gaan verduurzamen. Daarmee gaat de gewogen hypotheekrente voor de gehele hypotheek omlaag, bij het vergelijken tussen banken van belang om daar rekening mee te houden. Een groot aantal geldgevers bieden tevens extra ruimte op onderpand en inkomen zodat er meer mogelijk is dan vaak gedacht. Lees meer over energiebesparende maatregelen en hoe daarmee lagere woonlasten en hoger wooncomfort bereikt wordt.

Hanteren duurzaamheidskortingen o.a:

ASR, ASN Bank, Attens, BLG Bespaarhypotheek, Florius, ING Bank, Lot Hypotheken, Obvion Woon, Rabobank, Triodos Bank, en Vista.

7. Gaat de rente (automatisch) naar beneden tijdens de looptijd

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) dan heeft u geen renteopslag. Is dit niet het geval dan wordt er gekeken naar de verhouding tussen de marktwaarde en de hoogte van de hypotheek om de rente te bepalen. Steeds meer geldgevers verlagen de rente automastisch als een grens bereikt wordt door maandelijkse en extra aflossingen. Dit wordt looptijdrente genoemd. Daarnaast kan het bij gestegen marktwaarde interessant zijn om een nieuwe taxatie te laten uitvoeren of een verzoek met behulp van de WOZ-waarde of Calcasa-waarde te doen.

GEEN looptijdrente o.a.:

Argenta, ASN Bank, BLG Wonen (wel Bespaarhypotheek), Florius en ING Bank.

8. Is tussentijdse rentemiddeling mogelijk?

Bij een deel van de geldgevers is het mogelijk om tijdens de rentevastperiode deze open te breken zonder eenmalige boete en een nieuwe langere rente vastperiode te kiezen waar de boete als opslag is opgenomen. Daarmee hoeven er alleen administratiekosten betaald te worden om de rente te verlagen en de rentezekerheid te verlengen. In veel gevallen blijkt wel dat oversluiten of rente afkoop veel voordeliger is. Alleen bij de ING Bank en Woonfonds is het mogelijk dat de nieuwe gemiddelde rente hoger wordt. Dit kan van belang zijn om niet met 5% te hoeven toetsen voor de maximale hypotheek, maar bij 10 jaar en langer vast met de werkelijke rente.

Rentemiddeling mogelijk o.a.:

Allianz, BLG Wonen (niet Bespaarhypotheek), Centraal Beheer, Clarian Wonen, Florius, HollandWoont, Hypotrust Vrij Leven, ING Bank, Nationale Nederlanden, Robuust en Woonfonds.

9. Welke mogelijkheden om de woning te waarderen zijn er?

Voor de aankoop van een woning is meestal een NWWI gevalideerd volledig taxatierapport vereist. Sinds 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om de WOZ en/of CALCASA te gebruiken voor een geldverstrekking. De mogelijkheid om een hybride taxatie te gebruiken is geintroduceerd, daar zijn twee varanten van: de Desktop Taxatie® lijkt het meeste op het Calcasa-rapport waarbij op afstand dit gecontroleerd wordt. De Bureauwaardering (nog in ontwikkeling) lijkt meer op een beknopter taxatierapport waarbij de taxateur de woning niet bezoekt.  Geen enkele geldgever accepteert een Bureauwaardering en taxateurs zien het niet zitten om wel verantwoordelijk te zijn voor het rapport, maar de woning niet gezien te hebben. Er gelden wel regels om een hybride taxatie te kunnen gebruiken, waardoor er in ieder geval van een eigen geld inbreng sprake dient te zijn. Het kan zijn dat ondanks dat een taxatierapport niet nodig is het wel aantrekkelijk is om dit te doen, omdat daarmee de marktwaarde hoger is en daardoor de te betalen rente lager wordt.

Desktop Taxatie® geaccepteerd o.a.:

AEGON, ASN Bank, ASR, Allianz, Argenta, Attens, BLG Wonen, Centraal Beheer, Clarian Wonen, Florius, HollandWoont, Hypotrust Vrij Leven, ING Bank, Lloyds Bank, Lot Hypotheken, MUNT, Nationale Nederlanden, NIBC, Obvion Woon, Rabobank, Robuust, Syntrus Achmea, Triodos Bank, Vista Hypotheken en Woonfonds.

10. Wat is de maximale overbrugging als de woning nog niet is verkocht?

In de huidige woningmarkt wordt meestal eerst de nieuwe woning aangekocht en is de oude woning nog niet verkocht. Algemeen uitgangspunt is dat de overbrugging maximaal 90% van de vastgestelde marktwaarde minus de (netto) bestaande hypotheek mag zijn. Daarnaast moeten er eigen middelen aanwezig zijn om gedurende 12 maanden dubbele lasten te kunnen betalen. Het gehanteerde percentage kan tussen de 85% en de 100% liggen, er is geen enkele geldgever waar de oude woning eerst onvoorwaardelijk verkocht dient te zijn.

Definitief verkocht noodzakelijk o.a.:

Geen.