Vaststellen inkomen uit loondienst

Download de invulbare PDF van de Werkgeversverklaring (or the English version of the Employer`s Statement) en laat deze invullen volgens onderstaande richtlijnen. Alle geldgevers hanteren dit model van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Bij steeds meer geldgevers kan daarnaast ook de Inkomensbepaling Loondienst gebruikt worden. Handig omdat u deze zelf zo vaak als wenselijk kunt bepalen en uw werkgever er daarmee niet belast. Zie verder op deze pagina hoe dit werkt.

Richtlijnen invullen werkgeversverklaring

1. Er is een interactieve PDF beschikbaar. Dit document bevat toelichtingen en verplichte velden ter ondersteuning bij een juiste invulling.
2. Nadat het document volledig is ingevuld, moet de werkgever op het document een handtekening plaatsen.
3. De handtekening mag elektronisch zijn. De geldverstrekker bepaalt welk soort elektronische handtekening is toegestaan.
4. NHG stelt geen eisen aan de kleur inkt en handschriften bij een handgeschreven handtekening.
5. Op de werkgeversverklaring hoeft géén firmastempel geplaatst te worden.

Inkomensbepaling Loondienst

De Inkomensbepaling Loondienst is een nieuwe methode om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. De inkomensgegevens van de hypotheekaanvrager uit het UWV verzekeringsbericht vormen de bron waarmee het maximale inkomen wordt vastgesteld en waarmee het toetsinkomen wordt berekend.

Uitleg hoe dit werkt

Als eerste ga naar de website van het UWV, log in met DigiD en download Mijn verzekeringsbericht. Nadere uitleg is hier te vinden in PDF Downloaden UWV verzekeringsbericht.

Kijk op uw laatste loonstrook wat het bedrag van uw eigen bijdrage voor uw pensioen is.

Ga naar Berekening Inkomensbepaling Loondienst om het toetsinkomen vast te stellen. Mail de download van het resultaat gezamenlijk met de loonstrook en het verzekeringsbericht naar ons.

Geen BSN aanvinken