Analyse zakelijk inkomen voor zelfstandige

Voor het vaststellen van looninkomsten wordt een werkgeversverklaring ingevuld. Voor het vaststellen van het zakelijk inkomen vervult de inkomensverklaring ondernemer deze functie. Wilt u als zelfstandig ondernemer een hypotheek? Dan is dat tegenwoordig bij veel geldverstrekkers verplicht, voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) haast altijd. Overzicht geldgevers inkomensverklaring.

Om zichzelf een goed beeld te kunnen vormen over de bestendigheid van uw ondernemersinkomen wordt in bijna alle gevallen gevraagd om een ‘inkomensverklaring’. Het eind-resultaat is altijd een eenduidige en complete rapportage, inclusief heldere conclusies en toelichtingen.

Voor de ondernemer openen wij een dossier waar alle documenten worden goed beveiligd geüpload kunnen worden. De opgeslagen documenten worden na bepaalde tijd volledig verwijderd. Is het dossier compleet, dan volgt de inkomensverklaring binnen twee werkdagen. Betaling gaat via iDEAL, zie onderstaand overzicht van de tarieven.

Een voorbeeldrapport is te downloaden door op het linkje te klikken.

Vraag inlog aan via Contact en verzamel alvast de benodigde stukken.

Extra vragen gedurende de Corona-crisis

De huidige situatie met betrekking tot de Corona-crisis zal niemand ontgaan. Omdat veel ondernemers hier wel de gevolgen van gaan ervaren worden er enkele aanvullende vragen gesteld. Het doel van deze vragen is om op een verantwoorde wijze een inkomensverklaring op te kunnen stellen. Dit betekent niet dat er geen inkomensverklaringen meer worden afgeven, maar juist dat dit op een verantwoorde wijze wordt gedaan.

Wordt uw onderneming financieel getroffen door de Corona-crisis?

 • Zo ja, beantwoord de onderstaande vijf vragen
 • Zo nee, beargumenteer op welke gronden de Corona crisis geen gevolgen heeft voor uw onderneming
 1. Op welke wijze wordt u als ondernemer getroffen door de Corona-crisis?
 2. Op welke wijze bent u van plan om hiermee om te gaan?
 3. Hoe zal dat financieel uitpakken?
 4. Is er overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan?
 5. Heeft u nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?

Voorgaand boekjaar

Volgens het toetskader NHG inkomensverklaring ondernemer kan vanaf 2019 een inkomensverklaring na 1 mei alleen afgegeven worden wanneer de definitieve jaarcijfers van het voorgaande jaar aangeleverd zijn.

Veel geldverstrekkers zijn bij niet-NHG aanvragen, NHG volgend. Het is aan te raden om voor alle aanvragen er rekening mee te houden dat na 1 mei de definitieve jaarcijfers van het voorgaande boekjaar aangeleverd moeten worden.

Tarieven Inkomensverklaring Ondernemer

 • € 110,- voor de partner in privé die mede vennoot en/of de mede aandeelhouder is
 • € 250,- voor een eenmanszaak
 • € 445,- voor een VOF / CV /Maatschap / 1 BV
 • € 545,- voor een DGA met 2 BV’s (of een combinatie van 2 entiteiten)
 • € 635,- voor een DGA met 3 BV’s (of een combinatie van 3 entiteiten)
 • € 635,- voor een DGA met 3 BV’s plus € 85,- per extra vennootschap (of een combinatie van 3 of meer entiteiten)
 • € 50,- voor een beoordelingsverklaring 1 entiteit (+ € 25,- voor iedere extra entiteit)

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

NHG voor ondernemers

Met de Inkomensverklaring Ondernemers krijgen álle ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn toegang tot een hypotheek met NHG.

Hiermee is er een verantwoorde toegang en betaalbaarheid van hypotheken voor ondernemers, wordt het proces van het verkrijgen van een hypotheek makkelijker en hebben de geldverstrekker vooraf duidelijkheid en zekerheid over het inkomen voor toetsing.

Hoe gaan geldgevers ermee om

Bij de Rabobank kun je niet terecht met de Inkomensverklaring. Zij berekenen het ondernemersinkomen zelf, strikt volgens de Toetskaders van NHG.

Zonder NHG beoordelen ABN AMRO, Allianz, Attens, Florius, Syntrus Achmea en Woonfonds het ondernemersinkomen zelf.

Bij ASN Bank, BLG Wonen en ING Bank kan het ondernemersinkomen ook door hun vastgesteld worden en ze accepteren tevens de Inkomensverklaring Ondernemer.

Overzicht geldgevers inkomensverklaring.

Standaard berekening toetsinkomen DGA

1-2-3 berekening met 50% overwinst DGA