Met welke vormen kunt u uw hypotheek aflossen?

Lineaire hypotheek

Bij de Lineaire hypotheek lost u iedere maand hetzelfde bedrag af. Het bedrag dat u aflost hangt af van de hoogte van de hoofdsom en de looptijd van uw hypotheek. Daarnaast betaalt u over de uitstaande schuld een maandelijkse rente. Dit wil dus zeggen dat u in het begin van de looptijd van de hypotheek maandelijks een hoger bedrag betaalt. Met het afnemen van de hypotheekschuld daalt de maandelijkse maandlast. Dit betekend ook dat je fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt. De rente bij een lineaire hypotheek is namelijk fiscaal aftrekbaar voor een looptijd van 30 jaar.
​Met de lineaire hypotheekvorm kunt u eigenlijk het snelst uw hypotheek aflossen.

Annuïteitenhypotheek​

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de bruto maandlast (rente +aflossing) gedurende de gehele looptijd gelijk blijft. Door de jaren heen veranderd wel de samenstelling van de bruto maandlast. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing. Tegen het einde van de looptijd is dit juist andersom. Ook bij deze vorm geldt dat de rente fiscaal aftrekbaar is voor een looptijd van 30 jaar. En omdat u aan het einde veel minder rente betaalt, daalt ook uw belastingvoordeel.

​Uw hypotheek aflossen met een aflossingsvrije hypotheek

​De naam zegt het eigenlijk al: aflossingsvrije hypotheek. Dit betekend dat gedurende de looptijd de hypotheek niet wordt afgelost. ​U betaalt bij deze hypotheekvorm alleen rente. Omdat u tijdens de looptijd niet aflost blijft de rente gelijk, tenzij u kiest voor een variabele rente. U zult misschien wel denken, maar hoe los ik dan mijn hypotheek af? U kunt dan uw hypotheek aflossen door bijvoorbeeld te betalen met spaargeld of de verkoop van uw huis.
​Vanaf 2013 is de hypotheekrente voor een nieuwe aflossingsvrije hypotheek niet langer aftrekbaar. Indien u voor 2013 al een aflossingsvrije hypotheek had dan mag u soms bij enkele banken nog oversluiten met het behoud van een hypotheekrenteaftrek. Dit is echter niet altijd het geval.​

Traditioneel leven

U kunt ook uw hypotheek aflossen door middel van de hypotheekvorm: traditioneel levenhypotheek. U leent u geld van een geldverstrekker en sluit u op datzelfde moment een levensverzekering af. Uw maandelijkse lasten bestaan dan uit twee delen: rente over de lening en premie voor de levensverzekering.
Bij die levensverzekering wordt vervolgens een bepaalde uitkering gegarandeerd. Doorgaans zo’n 50 of 60% van het hypotheekbedrag. Deze uitkering kan hoger worden naarmate de betrokken verzekeraar meer winst heeft gemaakt (winstdeling). En zo zal de gegarandeerde uitkering samen met de geprognotiseerde maatschappijwinst voldoende kunnen zijn om, aan het einde van de looptijd, de volledige hypotheek ineens af te lossen.

Deze hypotheekvorm lijkt qua zekerheid veel op een spaarhypotheek. Omdat in beide gevallen de aflossing plaats vindt door middel van een vorm van levensverzekering (ook wel kapitaalverzekering genoemd). Een groot voordeel van de levenhypotheek is echter dat de geldgever en de verzekeraar niet dezelfde hoeven te zijn. Het maakt het wisselen van geldgever makkelijk.

Unit-linked-hypotheek

Bij de unit-linked-hypotheek wordt tussentijds (in principe) niets afgelost. Ook bij deze hypotheekvorm wordt de lening aan het einde van de looptijd ineens afgelost. Het is dan ook een variant op de oude levenhypotheek.  Anders dan bij de spaarhypotheek en de levenhypotheek wordt bij de unit-linked-hypotheek echter de premie belegd in obligaties en aandelenfondsen. Fondsen die u zelf kiest.

Het verschil ligt dus op het terrein van de wijze waarop het eindkapitaal wordt opgebouwd. Voordeel van deze vorm is de grote mate van flexibiliteit. Niet alleen is het een levenhypotheek, waardoor de verzekeraar en de geldgever niet dezelfde hoeven te zijn, wat het tussentijds wisselen van geldgever makkelijker maakt, maar ook hebt u de vrijwel volledige vrijheid tussentijds de wijze van beleggen te wijzigen.

Universal-life-hypotheek

Ook de universal-life-hypotheek is weer een variant op de levenhypotheek. Met dus maximaal fiscaal voordeel en het relatief eenvoudige tussentijds wisselen van geldgever. Het is feitelijk zelfs een variant op de hierboven beschreven unit-linked-hypotheek. Want ook hier kunt u uw beleggingen zelf sturen.

Bij de universal-life-hypotheek wordt echter toegevoegd dat u tussentijds zelfs volledig vrij bent de vorm van uw kapitaalverzekering te wijzigen, terwijl de premie gelijk kan blijven. Zou u bijvoorbeeld tussentijds besluiten dat de ingebouwde overlijdensdekking verlaagd kan worden, dan blijft er van uw periodieke inleg automatisch meer over om te beleggen. In een aantal gevallen ligt zelfs het moment van uitkeren niet vast, wat de constructie wel buitengewoon flexibel maakt.

Banksparen

In de Wet banksparen is ook een bancaire voorziening ter aflossing van de eigenwoningschuld fiscaal ondersteund. Dit is de bancaire tegenhanger van de KEW. Bij hypotheeksparen bouwt de rekeninghouder een vermogen op waarmee hij een lening aflost die is aangegaan ten behoeve van de eigen woning. Deze lening hoeft geen hypothecaire dekking te hebben.

Ook hypotheeksparen bestaat in de varianten sparen en beleggen. In de wet zijn deze varianten benoemd als:
– de spaarrekening eigen woning (SEW)
– het beleggingsrecht eigen woning (BEW).

De SEW en het BEW worden evenals de KEW fiscaal behandeld in box 1. Dit betekent dat bij deblokkering het rendement over het spaar- of beleggingstegoed

Beleggingshypotheek

Uw hypotheek aflossen door middel van een beleggingshypotheek lijkt een beetje op de levenhypotheek. Want ook hier lost u tussentijds niet af. En ook hier kunt u relatief gemakkelijk van geldgever wisselen. Maar anders dan bij de andere levenhypotheken (en hun varianten) is hier geen sprake van een levensverzekering. Uw lasten bestaan simpelweg uit rente en uit een periodieke inleg in uw beleggersdepot. Ooit in de toekomst kunt u besluiten om uw hypotheek ineens af te lossen met de waarde van uw beleggersdepot.

De pure beleggingshypotheek maakt, zoals gezegd, geen gebruik van een levensverzekering. Wat op zich fiscaal nadelig kan zijn. Zeker in het licht van de nieuwe belastingwetgeving.
Anderzijds zijn de kosten voor het beheren van uw aandelenportefeuille lager dan de kosten van een levensverzekering.

Juist vanwege die fiscale afspecten wordt nogal eens gekozen voor een hypotheek gecombineerd met een beleggingsverzekering. Wel beleggen dus, maar dan via een levensverzekering. Die vorm, die bekend staat onder de naam “unit-linked-hypotheek”, werd hiervoor al besproken onder het kopje “universal-life” .
Maar beide vormen, zowel de beleggershypotheek als de unit-linked-hypotheek, hebben gemeen dat er een volledige onzekerheid bestaat over de hoogte van de uitkering.

Spaarhypotheek

Ook de spaarhypotheek is een variant op de ouderwetse levenhypotheek. Anders dan bij de levenhypotheek bestaat bij de spaarhypotheek doorgaans niet de mogelijkheid tussentijds van geldgever te wisselen. Daar staat tegenover dat de verzekeraar, die doorgaans nauw aan de geldgever gelieerd is, de uitkering voor 100% garandeert.

Dat komt omdat de verzekeraar uw spaarpremies rechtstreeks belegt in uw eigen hypotheek. Wordt aan u 8% rente in rekening gebracht over de lening, dan ontvangt u ook 8% rente over het opgebouwde spaartegoed. En juist die koppeling heeft een prettige bijkomstigheid: mocht uw hypotheekrente stijgen, dan stijgt uw spaarrente eveneens. Om dan bij een verhoogde spaarrente te voorkomen dat de einduitkering te hoog zou worden, zal de verzekeraar de spaarpremie vervolgens gaan verlagen. Zo heeft een rentestijging steeds een verlaging van de premie tot gevolg. En omgekeerd wordt een rentedaling steeds gevolgd door een stijging van de premie.

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek is een combinatie van de spaarhypotheek en de universal-life-hypotheek. Bij deze hypotheek kan tussentijds worden afgewisseld tussen beleggen en sparen. Deze hypotheek wordt dan ook wel de verbeterde spaarhypotheek genoemd. De voorwaarden om tussentijds te switchen tussen sparen en beleggen verschillen echter sterk per aanbieder. Maar u mag van ons verwachten, dat we het voor u helder op een rij zullen zetten.