Bereken uiteindelijk te betalen rente over de looptijd

Looptijdrente geeft automatisch rentevoordeel
Hypotheekrentetarieven worden in de meeste gevallen vergeleken op basis van de aanvangsrente bij het afsluiten van de hypotheek en niet over de te betalen hypotheekrente gedurende de looptijd van de hypotheek. Bij vergelijken op de aanvangsrente wordt er vaak geen rekening gehouden met het vervallen van de zogenaamde renteopslagen gedurende de looptijd van de hypotheek.

De looptijdrente geeft voor de consument een veel beter beeld van de totale kosten van een hypotheek gedurende de looptijd van een hypotheek.

Looptijdrente
De looptijdrente is de rente gedurende de gehele looptijd van de hypotheek waarbij de renteopslag automatisch vervalt als er voldoende is afgelost. Zodra de hypotheeklening door aflossen in een lagere risicoklasse valt, verlaagt de geldverstrekker de hypotheekrente. De aflossing kan maandelijks plaatsvinden, eventueel in combinatie met een extra bedrag. We nemen daarbij dus alleen die aanbieders en producten mee die dit pro actief en automatisch doen zonder dat de klant dat zelf in de gaten hoeft te houden of daarvoor zelf in actie hoeft te komen en / of extra kosten hoeft te betalen.

Hypotheekvorm bepaalt mede voordeel looptijdrente
Het verschil in de te betalen hypotheekrente komt vooral tot uiting bij een lineaire hypotheek en een annuïtaire hypotheek. Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er tijdens de looptijd immers niets afgelost en zal er geen sprake zijn van automatische risicoklasse daling. Dit zal meestal ook gelden bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) omdat deze hypotheken al in de laagste risicoklasse vallen (een enkele geldverstrekker hanteert ook risicoklassen bij hypotheken met NHG).